फोटो गैलरी -

दादा- दादी उत्सव

एलबम्स

Grandparents Day दादा- दादी उत्सव निर्मित - 18-02-2019

SWACHHTA PAKHWARA 2018 स्वच्छता पखवाड़ा - 2018 निर्मित - 01-09-2018

REGIONAL SPORTS MEET 2018 REGIONAL SPORTS MEET 2018 निर्मित - 25-08-2018

YOGA DIWAS  21 JUNE 2018 YOGA DIWAS 21 JUNE 2018 निर्मित - 21-06-2018


Community Lunch (Primary Section) Community Lunch (Primary Section) निर्मित - 19-02-2018

Annual Sports Day 2018 (Primary Section) Annual Sports Day 2018 (Primary Section) निर्मित - 19-02-2018

Hon Hon'ble PM's interaction with Students on 16 Feb 2018 निर्मित - 17-02-2018
Sports Gallery Sports Gallery निर्मित - 23-10-2017

Quiz contest on swachch week held on 25.09. 2017 Quiz contest on swachch week held on 25.09. 2017 निर्मित - 05-10-2017


HINDI PAKHWARA 2017 हिंदी पखवारा २०१७ निर्मित - 19-09-2017Investiture Ceremony  2017-18 अलंकरण समारोह 2017-18 निर्मित - 23-08-2017
Wall of Heros वॉल ऑफ़ हीरो निर्मित - 05-07-2017


Annual Function 2017 वार्षिक उत्सव २०१७ निर्मित - 06-05-2017NDRF activities NDRF activities निर्मित - 22-04-2017

FIRE SAFETY WEEK FIRE SAFETY WEEK निर्मित - 22-04-2017

Science Day Celebration 28 Feb 2017 विज्ञानं दिवस 28 Feb 2017 निर्मित - 07-03-2017

Mini Sports & CCA Activities 2016 Mini Sports & CCA Activities 2016 निर्मित - 26-12-2016